| 22 مرداد 1399
عمليات اجرایی تکمیل راه های دسترسی و تكميلي بهسازی
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)  با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسنا...
ﺳﻪشنبه 20 اسفند 1398
عمليات اجرایی تکمیل راه های دسترسی و تكميلي بهسازی
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)  با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسنا...
ﺳﻪشنبه 20 اسفند 1398
تکمیل مسکن مهر قلات خانی لارستان
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گ...
ﺳﻪشنبه 20 اسفند 1398
لکه گیری ، درزگیری  و اجراي آسفالت
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گ...
شنبه 10 اسفند 1398
جذب نیرو امریه در وزارت راه و شهرسازی
جذب نیرو امریه در وزارت راه و شهرسازی 🔻به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی لارستان متقاضیان جذب امریه در این وزارت راه و شهرسازی  که تاریخ اعزام آنها ۶۰روز آینده است می توانند با مراجعه...
چهارشنبه 07 اسفند 1398
روکش آسفالت وتکمیل عملیات خاکی و ابنیه فنی و اجرای اساس باند دوم محور علامرودشت– احشام
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گ...
ﺳﻪشنبه 06 اسفند 1398
اجرای عملیات خاکی مزیجان – نخلستان مهر
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گ...
ﺳﻪشنبه 29 بهمن 1398
آگهي مزایده عمومی یک مرحله ای فروش ماشین آلات اداره كل راه و شهرسازي لارستان
اين اداره كل در نظر دارد ماشین آلات خود به شرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مزایده های ۱۰۹۸۰۰۳۳۶۲۰۰۰۰۰۱ و ۱۰۹۸۰۰۳۳۶۲۰۰۰۰۰2 به فرو...
ﺳﻪشنبه 29 بهمن 1398
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد من...
شنبه 26 بهمن 1398
موافقت مهندس اسلامی جهت پیمان سپاری و تکمیل تمامی قطعات بزرگراه لار - جهرم
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی لارستان ، پیرو سفر مهندس اسلامی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به لارستان و با درخواست مدیرکل راه و شهرسازی لارستان گام های مهمی در توسعه و تکمیل نهایی بزرگ...
دوشنبه 21 بهمن 1398