04 مهر 1400
 ردیف نام و نام خانوادگی
سمت مدرک تحصیلی
عکس
 1  علی اکبر طالبی
 معاون مدیر کل و رئیس اداره راه و شهرسازی لارستان    
 2  یاسر ملائی
  رئیس اداره راه و شهرسازی لامرد    
 3  عبداله قهرمانی
 سرپرست اداره راه و شهرسازی جویم    
 4  محمد باقر تنهایی پور
سرپرست  اداره راه و شهرسازی گراش     
 5  پرویز حیدری
 رئیس اداره راه و شهرسازی خنج    
 6  سیف اله عباسی
 رئیس اداره راه و شهرسازی اوز    
 7  رهام سلیمانی
 رئیس اداره راه و شهرسازی مهر
   
افزودن محتوا...