04 مهر 1400
ردیف نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی عکس
 1  علی اکبر طالبی   رئیس  اداره پیمان و رسیدگی    
 2  سعید محمدی فرد  رئیس اداره بافت های فرسوده شهری    
 3  یوسف احدی فر  رئیس اداره برنامه و بودجه    
 4  مهدی مصدق  رئیس اداره روابط عمومی    
 5  سید عبداله مصطفوی   رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات    
 6  حسین راضی  رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیر عامل    
7 ناصر فنونی  رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  
8 علی منصوری  رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان و توسعه فناوری های نوین ساخت  
9 محسن طالب زاده  رئیس اداره توسعه منابع انسانی و تحول اداری    
10 اسماعیل زرگریان لار  رئیس اداره درآمد و هزینه های عملیاتی  
11 حسین همراهی  رئیس اداره امور مالی و ذیحسابی
 
12   رئیس اداره  مطالعات و بررسی فنی  
13 ابراهیم کیانپور رئیس اداره نگهداری راه و ابنیه فنی  
14 علی اصغر اوحدی  رییس اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی  
15 محمد جان پرور  رئیس اداره اجرایی و نظارت در امور مسکن  
16 روح اله سهرابی  سرپرست اداره ایمنی ،ترافیک و حریم راه ها  
17 مسعود باقری نیا  رئیس اداره ماشین آلات  
18 علی اکبر ارجمند    رئیس اداره فنی و امور مهندسان مشاور  
19 محمد جواد باقرنژاد رئیس اداره حقوقی،ارزیابی خسارت و واگذاری  
20   رئیس اداره حفاظت از اراضی
 
21 حسین کریمی رئیس اداره املاک و بانک زمین  
22 محمد احمدی راد رئیس اداره نظارت بر طرح های توسعه وعمران شهری  
23 شهرام میرزائی رئیس اداره طراحهای کالبدی  
24 محمد مهدی احمدانیان رئیس دبیرخانه کمسیون های تخصصی مسکن و شهرسازی  

افزودن محتوا...