شماره: 16610
1397/12/18
کسب عنوان برتر در رعایت مقررات ملی ساختمان
کسب عنوان برتر در رعایت مقررات ملی ساختمان

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی لارستان ، کسب عنوان برتر در رعایت مقررات ملی ساختمان از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به این اداره کل اعطا گردید. 

باقری فرد مدیر کل راه و شهرسازی لارستان اظهار داشت : در راستای اعمال ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، وظیفه نظارت عالیه بر ساخت و سازهای در دست اجرا و میزان رعایت مقررات ملی ساختمان در این ساخت و سازها به عهده وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل راه و شهرسازی استانها بعنوان نماینده وزارت در سطح استان می باشد

وى افزود :  بر این اساس ادارات کل راه و شهرسازی نیز ضمن بازدید از روند اجرایی ساختمان ها میزان رعایت مقررات ملی ساختمان و موارد فنی را در آنها مورد بررسی قرار داده و تمهیدات لازم برای افزایش درصد رعایت این مقررات اندیشیده و توصیه ها و اخطارهای لازم را به عوامل موثر در ساختمان از قبیل شهرداریها ، ناظرین ساختمان ، مجریان ساختمانی و دیگران ارائه می نماید.

باقرى فرد در ادامه تصريح كرد  : اداره کل راه و شهرسازی لارستان در ارزیابی صورت گرفته در سال 97 در عملکرد و میزان پیشرفت رعایت مقررات ملی ساختمان در سطح کشور در شمار برگزیدگان قرار گرفت و از طرف معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی کسب عنوان برتر در رعایت مقررات ملی ساختمان از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به این اداره کل اعطا گردید.

حق انتشار محفوظ است ©