شماره: 19760
1399/07/06
دیدار مهندس باقرى فرد مدیر کل راه و شهرسازی لارستان با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس
دیدار مهندس باقرى فرد مدیر کل راه و شهرسازی لارستان با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

دیدار مهندس باقرى فرد مدیر کل راه و شهرسازی لارستان با دکتر نوروزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

در اين جلسه مسائل و مشکلات پروژه های عمرانی نیمه تمام حوزه راهسازی جنوب استان فارس مورد بررسى قرار گرفت .

 

روابط عمومى اداره كل راه و شهرسازى لارستان

حق انتشار محفوظ است ©