04 مهر 1400
En | 
آگهي فراخوان خرید خدمات مشاوره به روش کیفیت و قیمت
 

آگهي فراخوان خرید خدمات مشاوره به روش کیفیت و قیمت

اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت، ارسال درخواست پیشنهاد(RFP)،ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را ج...
چهارشنبه، 22 اسفند 1397 | Article Rating
تصاویر
  • آگهي فراخوان خرید خدمات مشاوره به روش کیفیت و قیمت
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
فایل های پیوست
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

برچسب ها