جمعه، 15 مرداد 1400
En | 
(آرشیو سال 1397)
نظارت بر عملیات احداث تونل شهیده باختر بیگلری ( پاسخند) واقع در محور لار - بستک
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت، ارسال درخواست پ...
یکشنبه، 26 اسفند 1397 - 08:42
آگهي فراخوان خرید خدمات مشاوره به روش کیفیت و قیمت
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت، ارسال درخواست پ...
چهارشنبه، 22 اسفند 1397 - 11:49
کسب عنوان برتر در رعایت مقررات ملی ساختمان
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی لارستان ، کسب عنوان برتر در رعایت مقررات ملی ساختمان از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به این اداره کل اعطا گردید.
شنبه، 18 اسفند 1397 - 08:03
آگهی مناقصه ادامه عملیات خاکی و ابنیه فنی محور زاهد محمود - اهوه
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها،از طریق درگاه سامانه تدارکات...
شنبه، 04 اسفند 1397 - 10:53
خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین ومسکن در سطح حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی لارستان
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین ومسکن در سطح استان (حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی لارستان) را به شرح اسناد مناقصه ازطریق برگزاری مناقصه عمومی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ب...
شنبه، 04 اسفند 1397 - 10:24
تجدیدآگهي مزایده عمومی فروش ماشین های اسقاطی اداره كل راه و شهرسازي لارستان
اين اداره كل در نظر داردخودروهای اسقاطی خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مزایده های 1097003362000006 به فروش برساند. متقاضیان دارای مراکز مجاز اسقاط خودرو می توانند جهت شر...
شنبه، 04 اسفند 1397 - 09:17
آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک دستگاه بکهو لودر
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها،از طریق درگاه سامانه تدارکات...
چهارشنبه، 01 اسفند 1397 - 13:25
آگهي فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی کیفی احداث تونل شهیده باختر بیگلری ( پاسخند)
اداره كل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت...
دوشنبه، 15 بهمن 1397 - 09:52
آگهي مزایده عمومی یک مرحله ای فروش ماشین های اسقاطی اداره كل راه و شهرسازي لارستان
اين اداره كل در نظر داردخودروهای اسقاطی خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مزایده های 100973362000004 به فروش برساند. متقاضیان دارای مراکز مجاز اسقاط خودرو می توانند جهت شرک...
دوشنبه، 15 بهمن 1397 - 09:27
افزایش شاخص ایمنی محور علامرودشت – احشام  با اجرای اصلاح شیب شیروانی
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی لارستان ، مهندس علیرضا راستیار مدیریت راهداری این اداره کل از ایمن سازی محور علامرودشت – احشام خبرداد :
یکشنبه، 07 بهمن 1397 - 10:52
صفحه 1 از 16ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   

جستجو

برچسب ها